تبلیغات
مهندسی مكانیك - لیست دروس ( چارت درسی ) برخی رشته ها
مهندسی مكانیك
متاسفم كه مهندس شدم ، در این جامعه بایستی دكتر می شدم ، این جامعه بیمار بیشتر دارد تا تكنولوژی ، از بخت بد خویش آینه فروش شهر كو

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 25 دی 1391

*** دانشجــویان گرامی برای دریافت چارت دروس ، رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید

*** رشتــــه های کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد کلیه گرایشها ( بــازرگــانی ، دولـــتی ، صنعتی ) و ورودی 90

1- کــارشناسی ارشد دولتی

2- کــارشناسی ارشد دولتی - گرایش مدیریت  سیستم های اطلاعاتی

3- کــارشناسی ارشد دولتی - گرایش مالی دولتی

4- کــارشناسی ارشد دولتی - گرایش نیروی انسانی

5- کــارشناسی ارشد دولتی - گرایش تحول

6-کــارشناسی ارشد دولتی - گرایش تشکیلات و روشها

7- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مدیریت بیمه

8- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مدیریت تحول

9- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازرگانی داخلی

10- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مالی

11- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازرگانی بین الملل

12- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی

13- کــارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش داخلی

14- کــارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - گرایش مالی

15- کــارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - گرایش تحقیق در عملیات

16- کــارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - گرایش تولید

17- کــارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

18- کــارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 

***رشتـه حســــابداری

1- حســـابداری (کـــــارشناسی)

 2- حســـابداری (کـــــارشناسی نا پیـــوسته)

 3- حســـابداری (کـــــارشناسی ناپیوسته - دارندگان مدرک کاردانی نامتجانس)

4- حســـابداری (کـــــارشناسی ناپیوسته - دروس جبرانی)

5- حســـابداری (کـــــارشناسی ناپیوسته - علمی کاربردی)

6- حســـابداری (کـــــارشناسی ناپیوسته - علمی کاربردی حسابداری ورودی سال 1387)

7- حســــــــابداری (کـــــاردانی )

8- حســــــــابداری (کـــــاردانی پیوسته )

9- حســــــــابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 90

 

***رشتـه مدیــریت صنعتی

1- مدیـــریت صنعتی (کــارشناسی)

2- مدیریــریت صنعتی (کــاردانی)

*** رشتـــه مدیــریت بازرگــانی و دولتــی

1- مدیریت بازرگانی ( کــاردانی )

2- مدیریت بازرگانی (کــارشناسی)

2- مدیریت دولـــتی (کــارشناسی)

4- امــور دولتی )

5- امــور گمرکی (کارشناسی)

6- مدیریت بیمه (کـــارشناسی )

7- مدیریت گــمرک (کـــارشناسی )

8- کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی (کـــارشناسی ناپیوسته )

*** رشتــــه های علـــوم اقتصـــادی

1- اقتصـاد بازرگـانی (کارشناسی)

2- اقتصـاد نــظری (کاردانـی)

3- اقتصـاد صنعتـی (کارشناسی)

4- اقتصـاد پـــول و بانکـداری

5- امور بـانکی (کاردانـی)

6- مدیـریت امــور بـانکی (کارشـناسی)

*** رشتـــه کـــــــــامپیوتر

1- رشتــه کــــامپیوتر (کـاردانی نا پیـــوسته )

2- رشتــه کــــامپیوتر (کـاردانی پیـــوسته ) ورودی قبـــل از 1385

3- رشتــه کــــامپیوتر (کـاردانی پیـــوسته ) ورودی 1385 به بعد

4- رشتــه علـــــوم  کــــامپیوتر کارشناسی پیوسته 

*** رشتـــه مهندسی صنــــــایع

1- مهندسی صنایع برنامه ریزی وتحلیل سیستمها ( کــارشناسی )

2- مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی (کارشناسی )

3- مهندسی صنایع - تولید صنعتی (کــارشناسی )

4- ایــمنی صنعتی (کــاردانی )

5- کارشناسی مهندسی صنایع بدون گرایش ورودی 90

 

*** رشتـــه هــای بـــــــرق

1- الکترونیک عمـــومی ( کــاردانی پیوسته ) ورودی 1385

2- الکترونیک عمـــومی ( کــاردانی پیوسته ) ورودی قبــــل از 1385

3- اکتروتکنیک (کـــاردانی ) ورودی 1386

4- اکتروتکنیک (کـــاردانی ) ورودی قبـــل از 1386

5- کـــاردان فنـــی بــرق الکتـــرونیک

6- کـــارشناسی نــاپیوسته بـــرق و قدرت

7- کـــارشناسی نــاپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک

*** رشتـــه هـــای فنــــی

1- گــرافیک (کـاردانی پیوسته)

2- نقشه کشی معماری( کــاردانی پیوسته - بعد از 1385)

3- نقشه کشی معماری( کــاردانی پیوسته - قبـــل از 1385)

4- نقشه کشی عمـــومی (کــاردانی پیوسته)

5- مکانیـــک خــوردرو(کاردانی پیـــوسته )

6- تکنــولوژی عمــران - عمــران (کــارشناسی )

7- مهندسی معمــــاری (کــارشناسی )

8- کارشناسی ناپیوسته - مکانیک خودرو

9- کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی

*** رشتـــه هـــای ریــــاضی

1- ریــاضی کــاربردی (کــارشناسی )

2- ریـــاضی محض ( کــارشناسی )

3- ریــاضی (کــارشناسی ناپیوسته )

4- ریـاضیات (کـاردانی - طرح معلمــان )

5- دبیری ریــاضی (کـــارشناسی )

6- آمــوزش ریــاضی (کــارشناسی نا پیوسته )
طبقه بندی: آموزش و مقالات، 
ارسال توسط علی همتی
كانال تلگرام ما
جستجو
جستجو
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
اوقات شرعی
مترجم سایت
دیکشنری آنلاین
آرشیو ماهانه مطالب
پیوند های روزانه

ابزار وبمستر

قالب وبلاگ